Tiêu đề chính

Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó


13.11.2022. Chúa Nhật 33 Thường Niên. Năm C

Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

(Bài Đọc Trích Sách Ngoại Lịch)

BÀI ĐỌC I: Đnl 30, 15-20

"Hôm nay tôi đề nghị với anh em về sự chúc lành và sự chúc dữ".

Trích sách Đệ Nhị Luật.

Môsê nói với dân rằng: Này hôm nay tôi giãi bày cho anh em về sự sống và hạnh phúc, về sự chết và bất hạnh. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa anh em, hãy đi trong đường lối Người và tuân giữ các giới răn, những lề luật và các huấn lệnh của Người, hầu anh em được sống và tăng số, và Chúa chúc lành cho anh em trên phần đất mà anh em sẽ chiếm hữu. Nhưng nếu lòng anh em không quay về, không muốn nghe, và chạy theo lầm lạc, thờ lạy và phụng sự các thần khác, thì hôm nay tôi tuyên bố với anh em rằng anh em sẽ chết, không được sống trên phần đất bên kia sông Giođan mà anh em sẽ chiếm hữu. Hôm nay, tôi xin trời đất làm chứng rằng: tôi đã đề nghị với anh em về sự sống và sự chết, sự chúc lành và sự chúc dữ. Vậy hãy chọn lựa sự sống để anh em và dòng dõi anh em được sống. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa anh em, hãy tuân phục lệnh Người và liên kết với Người, vì Người là sự sống và là sự sống lâu dài của anh em, để anh em được ở trong đất nước mà Chúa đã hứa ban cho tổ phụ anh em là Abraham, Isaac và Giacóp". 

Đó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6) (Ð. c.5

Ðáp : Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,

mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

1. Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về,

ta tưởng mình như giữa giấc mơ.

Vang vang ngoài miệng câu cười nói,

rộn rã trên môi khúc nhạc mừng. (Ð.)

2. Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán :

"Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay !"

Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại !

Ta thấy mình chan chứa một niềm vui. (Ð.)

3. Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về,

như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam.

Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,

mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. (Ð.)

4. Họ ra đi, đi mà nức nở,

mang hạt giống vãi gieo;

lúc trở về, về reo hớn hở,

vai nặng gánh lúa vàng. (Ð.)

Bài Đọc 2 ( Cl 1,23-29 )

Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Côlôsê

Anh em chỉ cần giữ vững đức tin, cần được xây dựng vững chắc, kiên quyết và đừng vì nao núng mà lìa bỏ niềm hy vọng anh em đã nhận được khi nghe loan báo Tin Mừng. 

Tin Mừng này đã được rao giảng cho khắp thiên hạ, và tôi, Phaolô, tôi đã được trở nên người phục vụ Tin Mừng. Giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức KiTô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh. Tôi đã trở nên người phục vụ Hội Thánh, theo kế hoạch Thiên Chúa đã ủy thác cho tôi, liên quan đến anh em: đó là tôi phải rao giảng lời của Người cho trọn vẹn, rao giảng mầu nhiệm đã được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ, nhưng nay đã được tỏ ra cho dân thánh của Thiên Chúa. Người đã muốn cho họ được biết mầu nhiệm này phong phú và hiển hách biết bao giữa các dân ngoại: đó là chính Đức KiTô đang ở giữa anh em, Đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang. Chính Người là Đấng chúng tôi rao giảng, khi khuyên bảo mỗi người và dạy dỗ mỗi người với tất cả sự khôn ngoan, để giúp mỗi người nên hoàn thiện trong Đức KiTô. Chính vì mục đích ấy mà tôi phải vất vả chiến đấu, nhờ sức lực của Người hoạt động mạnh mẽ trong tôi. 

Đó là lời Chúa. 

Tung hô Tin Mừng: Mt 5,10

Alleluia, Alleluia.

Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Alleluia.

Phúc Âm Ga 12,24 - 26

Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thật, Ta nói thật với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó". 

Đó là lời Chúa

Đăng nhận xét