Tiêu đề chính

Kỷ niệm 100 năm Legio Mariae

Nhân kỷ niệm 100 năm Legio Mariae hình thành trên thế giới và 75 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam Comitium Đà Lạt hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn lúc 17h00 ngày 15/9/2022 tại nhà thờ Thánh Tâm – Đà Lạt. Có khoảng 150 hội viên trực thuộc tại các giáo xứ Tùng Lâm, Vạn Thành, Du Sinh, Minh Giáo, Thánh Tâm và một số Ủy viên của Curia Chính Tòa. Chủ sự Thánh lễ là cha Linh giám Phêrô Lê Hùng cũng là cha sở nhà thờ Thánh Tâm, cùng đồng tế có cha Phêrô Trần Công Dương là Linh giám nhóm Mẹ dâng mình. Thánh lễ diễn ra thật sốt sắng và trang nghiêm, anh chị em Legio như được thêm tinh thần yêu mến, vâng phục và can đảm như Mẹ Maria, nữ tướng của đoàn thể mình để cùng Mẹ đem Chúa đến với mọi người. Mừng Lễ Mẹ Sầu Bi, cũng là dịp cộng đoàn chúng ta cùng với quý hội viên Legio trên khắp thế giới và tại quê hương Việt Nam hiệp lời tạ ơn Chúa về sự hiện diện và phát triển phong trào Legio Mariae. Nhờ lời chuyền cầu của Đức Mẹ Sầu Bi, xin Chúa ban bình an và gìn giữ mọi người được sống trong tình yêu thương của Chúa và của Mẹ nhân lành. Và cũng cầu xin cho ngày càng có nhiều anh chị em tham gia vào phong trào Legio Mariae, hy sinh cộng tác với nhau trong tình yêu thương hiệp nhất để phụng sự Chúa, tôn vinh Mẹ và giúp đỡ cộng đoàn.

#Tin giáo hội

Tác giả: Lê Xuân Quang

Đăng nhận xét